Portret van mijn vader

Mijn vader overleed bijna vijf jaar geleden. Pogingen om zijn portret te schilderen gingen tot nu toe over het eind van zijn leven, maar een mens is méér dan de som der delen en daarom heb ik gekozen hem af te beelden in een periode waarin hij in de bloei van zijn leven verkeerde. Waarschijnlijk is hij hier meer afgebeeld als zoon, broer en vader, en minder als grootvader en overgrootvader, maar het is wel wie hij was…